Free!

Program:
Free!
12 odcinków

Wolność jest jak Jezus:
Można coś posłuchać coś na ten temat od święta, jak każe tradycja i spodziewają się sąsiedzi.
A można też tym żyć.

Można dostojnie, górnolotnie, z ambony wśród sztandarów. A można też luźno, przyjaźnie i wesoło.

We Free! gadam o wszystkim co ciekawe, ale zawsze z perspektywy człowieka, który przede wszystkim chce być wolny.

Tak jest! Freedom, freedom über alles!
Be naughty. Be noisy. Be free!