Martin Lechowicz 28-08-2017

Misja radia

Chcemy społeczeństwa opartego na wolności zawierania umów między wolnymi ludźmi, a nie na odgórnych regulacjach państwa pełniącego rolę boga. Nie chcemy państwa, które rości sobie prawa do ingerowania w każdy aspekt naszego życia. Nie przynosi to dobrych skutków, nie ma takiej potrzeby i jest to poniżające dla obywateli.

Nie podoba nam się idea państwa opiekuńczego. Nie chcemy postępującej instytucjonalizacji życia. Bezkarność i arogancja urzędników państwowych działa nam na nerwy. Mamy dość tego, że państwo traktuje obywateli, którym ma służyć, jak nieodpowiedzialne dzieci, które trzeba wychować. Uważamy, że każdy z nas, jako wolny człowiek, ma naturalne prawo decydować o tym jak żyć i co będzie dla niego najlepsze - nawet jeżeli jego decyzje przyniosą mu szkodę.

Misją Enklawy jest więc reedukacja społeczeństwa polskiego, przywracanie nazwom ich pierwotnych znaczeń, wyjaśnianie, że 2+2=4 niezależnie od aktualnego klimatu politycznego, zachęcanie do zdrowego rozsądku we wszystkich dziedzinach życia, promowanie odwagi cywilnej oraz tępienie ślepej, irracjonalnej wiary w państwo. Chcemy zachęcać do brania życia w swoje ręce. Chcemy inspirować do odkrywania coraz to nowych sposobów wykorzystania swojej wolności.

I na koniec misją Enklawy jest mówienie o tym wszystkim w sposób zrozumiały dla każdego, z dystansem i z humorem. Bez patosu, fanatyzmu i agresji.

Bo wszyscy jesteśmy zwyczajnie ludźmi.

Misja Enklawy jest zredagowaną oryginalną misją radia "KonteStacja", którą napisałem jeszcze w 2009 roku, kiedy zakładaliśmy KonteStację. Radio Enklawa istnieje, żeby wypełniać tą misję.