Perły, wieprze i rozmienianie skarbów na drobne

Ewangelizację można porównać do marketingu. Pewnie dlatego w Biblii nie ma takiego słowa jak "ewangelizacja". Ale jeżeli uczniowie Jezusa dostali polecenie czynienia nowych ludzi uczniami, to dlaczego mówił też, żeby nie zawsze, nie wszędzie i nie z każdym? Psom świętego nie dawać, świniom pereł nie rzucać. Więc co, nie każdy zasługuje na to, żeby za nim ganiać z krzyżem?

Martin

O Bogu po ludzku. Biblia, Bóg i wiara z perspektywy wolnego, samodzielnego człowieka. Biblia bez interpretacji, przyjaźń bez kościołów i Bóg bez pioruna.

  • Nikt nic nie powiedział. Jeszcze...
, żeby skomentować.