Audycja 80 & Studio 80 1 komentarz 2017-02-24

Czym się żywi Guru?

Długość: 56min MP3 (66,7MB) RSS

Kto to jest Guru? Czym się żywi? Dlaczego jego wyznawcy potrzebują za nim podążać, nawet jeśli mają żyć wbrew sobie? A może to on ich potrzebuje?

R.K Production

Audycja 80 to markowa audycja wytwórni R.K Production pod przywództwem Remiego O'Dare Audycja 80 oparta jest na trzech filarach. Są nimi: "Sztuka", "Filozofia" i "Bóg". Filar sztuki dotyka twórczości poetów, pisarzy, kompozytorów i wizjonerów, odnosząc się często do świata, który swoją twórczością wygenerowali. Filozofia to skupienie się na filozofach XX wieku takich jak Henri Bergson czy Emmanuel Levinas i ich dziełach. "Bóg" to spojrzenie na rzeczywistość w kontekście chrześcijańskim, które nierzadko może przybrać inną i bardziej zaskakującą formę, niż tą, którą znamy z własnego doświadczenia czy przekonań. Każda audycja obfituje w masę niekonwencjonalnej muzyki, granej przez wyjątkowych, aczkolwiek bardzo często niszowych artystów. Audycje posegregowane tematycznie można znaleźć na: https://audycja80.wix.com/audycja80 Utwory wykorzystane w audycjach działają na licencjach Creative Commons (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.pl) bądź pochodzą z szuflady autora (All Rights Reserved).

 • Remi
  Remi
  3 lata temu

  Suplement do audycji:

  "Różnica między poszukiwaniem samorealizacji i poszukiwaniem własnej samoidealizacji jest jak różnica między spontaniczną ekspresją i przymusem, między uznaniem i negacją słabości, między koncentracją na trudnym procesie i chwalebnym produktem, oraz pomiędzy rzeczywistością i pozorem. Zamiast wyrażać swoje prawdziwe wartości
  i cele, główną troską osób neurotycznych jest adresowanie do samych siebie i innych ich wyidealizowanych siebie : to przenika przez ich aspiracje, cele, ich sposób życia i ich relacje z innymi"

  "Neurotycy często poszukują chwały i na skutek ich kompulsywności
  pojawić się u nich może najbardziej destrukcyjny element : żądza
  mściwego triumfu. Według mnie głównym celem jest doprowadzenie
  innych do wstydu lub ich pokonania za pośrednictwem własnego wielkiego sukcesu ; albo osiągnięcie władzy przez rosnące znaczenie, aby zadać im cierpienie - głównie poprzez upokorzenie"

  "Myśląc o wspaniałych planach rozwijanych przez tylu neurotyków,
  albo ich fantastycznej samo-gloryfikacji i ich roszczeń, możemy mieć pokusę aby sądzić, że są oni wyposażeni w dar królewskiej wyobraźni
  bardziej niż wszyscy inni ludzie .... Ale nie mamy dowodów, że ktoś z neurotycznym charakterem to osoba bardziej pomysłowa niż inni."

  Karen Horney

, żeby skomentować.